icht mal eine Minute dauert es, und die rund 15 Meter hohe Wintertanne liegt in Stücke zersägt und entastet auf dem Boden. Im Koseler Zukunftswald, einer 2,3 Hektar großen Waldfläche östlich Hof Schoolbek und nördlich des Mar ...
...

und tlohulmc;&is udn foH sed hclkSeoob hictN dun 2,3 se≶rniozg Wdelf;chaaul&lm S&t;cmlukeu afu mslzt&;auerg eerMt -gefelP neire mI eeni ied nuMite aensettt med ratHek ni hmucdn&;iroll eadtur lgeti rKoesle aehbn hhoe lma rnehMalrieoz nud sbritrfteDnsuuacengroh es, rndu 15 Weegs, d.neBo nlwZda,fsktuu n.eoengbn ied aentnterWni

tehsne und ieD hcBtu itonnewdegn uhcrd nde rde kommt aintetnnreWn nud igumrlbunkoisee&atefndr;rf 2401 teftusaforeg siliabirtste niheeR, Bd.one eDeis sKelo ssad diwr 8919 Seti itrhwgsnactBeuf an eMdgtlii pcshra itdnceh eele;wubngir&udm so in enaceesrfbehFsgtiribmttos cs,etabnFrteosehgibemirsft red ldaW turo&;lemhg its edsei roV atbu.ter lhl&;cFaeum Dousneagli rde bhecnseolss, eanerd c&;euhlFalm rde dnu wie dun malel ugt wi.ot-slDtFprri e.lsKo nber).cteehit awr elgeeP,beafrint rw(i k,cBu ni amsTho ienkes Rtni,fcothe l;&aermdnnuR asd red eeiedGmn n,iEche ufA noAhr und uLa&laum.bmbeu; rmtsadsfiiaLwnusnctertiimh tim reuhufsGemhl&;;smtcalufr& umhbaest mtuabegu eoen.lrgf derwno teesnh rlm;ukErno&eecfdr dre die chitL onv ttezj ethta auf und hat

sdsa udnr mti ;&oulmetrFsr( wdnere. m&;aBumelu udn oehrlV,&tmucgiseitmgrlnuewk; ethnta eid 23 hmsaoT ewerdn letigze in eturn nhac rneten die iitegelrdM ej mi 100 &ml;Buumae m&czt,hu;lats taesBnd nKah eilnnzee kcBu lt,haWer ise nedarme echsrewr revBo lrKa gse;gtu.lm&a eeFmrtest ,etolh .i).R ktrrm.aei eoTnnn phneesnnrtceed mde k;&euclmuSt umml;&eSamt aDeib nei lozH reeni ,sautreeFrgbihppca asu )veloHoernzl(lrt rtbisee svtHreear lggnol,avl;aF&umr

uf&m;ulr dass l;&rumuf let;i&uerrmsermBug ub,nae sed eteitcr.bh eeerilnk tezinfrani asu, u&um;rfl wei mSam&etm;ul aBzoluh wdrene dwneer ineerV nud mde dneguwernV eKirreengb ine ndova ghte atmruHt -aelBOBttSupna nealg ied atarGeubn rrsuue&felVolasm;k engdunVerw ,henlreta edGenime ndu wird esesdBron rkatse rudch zu lrfm&u;u gsirlePeaetruhpln um ntela-etP &umruf;l edn eid oS wdr;ua&hlnem 3l&t-umaMeem-eSrt;m efidnn. dei dnu nwedee,vrt ausrda rentAieb den islFl&goz; .nsid ntreU eid rde SEIZ et-mlem5-SamM&treu; mSmem;ulat& asl eoHszl tcihrS zengu,tt chileS ;legSzuoa&lhm

asu Gmierfar rdwi ierne Mhulc 03 dneniR sathrniCi elegtg anlgne dun nde ihcs sed itsCrniha eid udhrc Um asd lseGuegbnshtticaw ridw snhiMeca sghaaFrse nreBi nei adslee,nin re erd Hzlo uz nnka treeM Wucnsh eisaMcnh red rrt.zueedi rru;nafblhe&eum. Hlnzvelrtrooel enike Im sncbiAerthesise tmFertsee dme sla inerB oalzrrwneapnTst lemrau&iu;shnrMechfn trdo med tis tmu&;mlSema nieer nohc imuseliDrtnianssfgte rdiw pse&tuaml;r fau erd gLae neuiZaleg Bdone tAstgu szaintE ndu eftsnhamneas aeir,ssuefgn e.bveaitrern rfuu&lm; der nehZ lfe cgihlzue fAu erunegu,vzbo afu afmkn&oruelkBrs;e isb esiesd die drchuDa tudnSe eedrnw &Kumeralf; ef.ntolhA in dsaoss nuresiuAbtg vno der eimeGned esMciahn mti aus erd dei ergine.f red ni von rde ist umesmzan .eenlbass iohmegc;ul&mnl stmA&ul;e edr Marlaeit ergescretddh egW

rde evil izresetefgt fua hNiesralcged edr Zhscuaw edwer eiS uioeq;&Enbnd dass ,aWseld edi saghLac denBo kemnenomd kB.cu w.erde chau mde hgniedubxldniondKoi eBnod lemr&u;bu ihtcn stb;iaumtegt&l vizule muUba uflu&;fnm &eagulm;fllt gt,etsi nde asmeutbh aslahlghcK edn leWsda ugenZestrz ruchd in lvnlnsoi, ies ndu lm&f;uru im tmhVreulci eiesW ned &;lnmaegrgUub sorscslheen tehat oolll;.wqgue&td uz ;uelurnB&mgr deIe Dei Bk.uc ndu fetrfen tnasrfe der &;ruedlmuw dse mtDai lnmau&;etht ieb Dhera ienne in riosoEn anhreJ u&snetumzhecluntg; eikern in ilbmsoM&u;u ine ls,lo isb dirw hof,r ohcn wWeaernedg bie rwi eds Ina nreteu dcuot.sfhrtereg arsog so dnweer .uu);Gl(rm&ne en.wrde lWda auf doeoKniixdhl der nntfsae henraJ Zdemu ;&luurwmed Driese dun msosaeiB loelz,vogn r&lnfem;uu.h sie ider

ml&lha;ut die umu;&emlaB sgrturDuohcfn lGdude zu ndu tchni cztuhS so entgazplf eien eotarndtS ievle vilee aealdcNhd nue n.zo&muanhrierfk;glku sil,olvnn tsi um uu&emmls;s nnad rmime nchit &;uumrfl mde lnp,nafze eklndu dei hnco uertn .acmhne hiGtecches, nered ered.roefr icsh zu honcs red rmcatsannfohF aduWlab rvo nglenaddneruaa lLbuu;mmau&eba enWn tezJt eGnenkad sinee deer,nw sWberviisdl ;buLmuu&blmaae nam der hnac

olisb;m&Muu ned ,wra ide nnu zu dre pn.lazefn ni asu zu deineGme ,an reeni dun ehucislsngi;maeaglA&mshz ni rgrbKneeie &;lmeBmuau enatdgchA bate.enr Wlad lurm;ueb& mu&dlnu;ikgen rtSihcte rmhclml&wougiiesee; wenierte


Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.
96 | 34 Wolfgang Dreesen
Letzte Aktualisierung: 17.02.2020

Quellenangabe und Copyright:
18.02.2020 | Dirk Steinmetz | Eckernförder Zeitung, shz.de
https://zeitung.shz.de/eckernforderzeitung/2319/?gatoken=dXNlcl9pZD1hNzZhYWNhYzViMWI3OGI4Njg4NmJiOGYyNjYyMmRkZCZ1c2VyX2lkX3R5cGU9Y3VzdG9t
Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.